Yazılar Görüntüleniyor

Gizem Gültekin Várkonyi

Gizem Gültekin Varkonyi, Szeged Üniversitesi, Hukuk Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak Doktora düzeyindeki çalışmalarını Yapay Zeka, Robotlar ve Kişisel Verileri Koruma Hukuku üzerine yapmakta. Gizem Gültekin Varkonyi focuses on her doctoral research in the field of Artificial Intelligence, Robots and Data Protection Legislation as a Researcher at the University of Szeged, Faculty of Law. Yazarın diğer yazıları için ayrıca bakınız: For further works of the author: https://u-szeged.academia.edu/gizemg%C3%BCltekin