Dijital Diplomasi-1

 

Dijital Diplomasi-1

 

facebook_diplomacy

 

Uluslararası ilişkiler, geçmişten günümüze gelişmeye devam etmektedir. Diplomasi, bu ilişkilerin yürütülmesinde önemli bir yere sahip olmuştur. Devletlerarası ilişkilerin gelişiminde, özellikle barışçıl çözüm yollarının belirlenmesinde diplomasiye ağırlık verilmeye başlanmıştır. Günümüzde diplomasi artık sadece siyasi nitelikte olmayıp ekonomik, ticari, askeri ve kültürel birçok alanı içinde barındırmaktadır.

Tarih boyunca diplomasinin farklı birçok tanımı yapılmıştır. Diplomasi kavramı uluslararası ilişkilerdeki süreçleri yürütme anlamında ilk olarak 1976 yılında Edmund Burke tarafından kullanılmıştır. Burke, diplomasiyi “devletlerarası ilişkilerin ve görüşmelerin yürütülmesinde uygulanan beceri ve taktik” olarak tanımlamıştır.1

Diplomasi, tarihsel süreçte çeşitli ayrımlara tabi olmuştur. Günümüzde teknolojide yaşanan ilerlemeler sonucu diplomasi de bu yönde gelişim göstermiştir. Bu bakımdan teknolojinin artan önemini ve gelişen veri ağını diplomasi açısından göz ardı etmemek gerekir.

Günümüz dünyasında dışişleri bakanlarından katiplere, politik ve diplomatik süreçlerde yer alan bütün taraflar, sosyal medya platformlarına eşit şekilde erişebilir ya da birer web sitesi oluşturabilir. The Guardian gazetesinin Kasım 2016’daki haberinde, diplomatik çevrelerde, ki buna BM ve AB genel merkezinde yapılan bazı önemli oylama ve müzakere süreçleri bile dahil, WhatsApp uygulamasının temel iletişim aracı haline geldiği belirtilmiştir.2

Kamusallığın yoğun olduğu, kapalı bir dünya olarak düşünülen diplomasi de gelişen iletişim teknolojileri sayesinde yeni bir boyut kazanmaya başlamıştır. Örneğin, Rusya Dışişleri Bakanlığı, çizdiği sıkıcı ve donuk imajı düzeltmek için özellikle Twitter kullanımını geliştirmiştir.CIA ve Rusya Dışişleri Bakanlığı arasında Twitter’da şöyle bir dialog yaşanmıştır:CIA’in Rusça konuşan, yeni üniversite mezunlarına yönelik iş ilanı tweetine Rusya Dışişleri Bakanlığı, “uzmanlar ve tavsiyelerle yardımcı olmaya hazırız” tweeti ile yanıt vermiştir.Buna benzer örnekler diplomasinin yeni ve dinamik bir hale evrilmeye başladığının göstergesidir.3

Bunun yanında sanal platformlarda yanlış bilgiler barındırarak yayılan dini, siyasi ve sosyolojik içeriklerin önlenmesi de artık dijital diplomasinin bir konusu haline gelmiştir. Çünkü bu içerikler ciddi toplumsal krizlere sebep olabilmekte ve diplomatik iletişimi sekteye uğratıp krizi daha da tırmandırabilmektedir. Bu yüzden otomasyon artık diplomasi için kritik bir önem taşımaktadır.

Botlar tarafından çıkarılan bir kriz kitlesel bir kaosa dönüşebileceğinden, bu durum özellikle büyükelçiler için büyük sorunlar yaratabilir.Bu olaylar karşısında hükümet çıkarlarına zarar vermemek adına elçiler sessiz kalmayı da tercih edebilir.Ancak unutmamak gerekir ki, etkileşimden uzak durmak, hesap gerçek kişiye ait ise bilişimsel diplomasi çabalarına zarar verebilecektir.

Diplomatların sosyal medyada yer almaları yaşanacak krizlere kısa sürede çözüm bulmak adına etkili bir yol olabilecekken bazı belirsiz durumlar da yaratabilmektedir. Örneğin, bir diplomatın dış politika konulu bir makaleyi beğenmesi ya da paylaşması, resmi hükümet görüşü olarak yorumlanmasına sebep olabilir. Bu durum tartışmalara da sebep olabilir ve tartışmaya sıradan vatandaşlar da dahil olabilir, dahası anonim hesaplardan gelen tepkiler karşısında ne yapılacağı temel bir sorun yaratabilir.4Bunu engellemenin yolu, yalnızca doğrulanmış ya da en azından gerçek bir isme sahip gibi görünen hesaplara yanıt vermektir. Bir diğer yol ise veri bilimciler ile iş birliği yaparak siyasi süreçlerin etki ağını haritalandırmak ve hangi hesapların siyasi tartışmalarda en etkili ve yönlendirici konuma sahip olduklarını anlamaya çalışmaktır.5

Belirsizlik ve tedirginlik yaratabilen dijitalleşme, izlenecek hükümet politikaları sayesinde daha verimli ve faydalı sonuçlar yakalamak için kullanılabilir. Günümüzde hızlı bir ivme yakalayan yapay zekadan diplomasi alanında da faydalanılabilir. Geliştirilecek yapay zekâlı diplomatlar sanal ortamda vatandaşların sorularını yanıtlayabilir ve hızlı çözümler üretmede daha aktif olabilir

Yapay zekânın daha etken ve verimli kullanılabilmesi için bunun devlet politikası haline getirilmesi ve hatta uluslararası iş birliği ile ilerletilmesi gerekir.Örneğin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapay zekânın önemini vurgulayan açıklamalarda bulunmuştur Putin, yapay zekâda öne geçenlerin “dünyayı yöneteceğini” söyleyip, “gelecek yapay zekâya ait” diyerek bunun önemini vurgulamıştır. Bunun sadece Rusya için değil, tüm insanlık için böyle olduğunu belirtmiştir.Ayrıca yapay zekânın “tahmin edilmesi güç tehditler getirdiğini” de ekleyen Putin, buna karşın Rusya’nın yapay zekâda öne geçmek istediğini söylemiştir. Putin ayrıca, “Bu tekelin belli birilerinin elinde olmasını gerçekten istemezdim” sözleriyle bu gücün belli güçler tarafından ele geçirilmesinden duyduğu endişeyi de dile getirmiştir.6

Gelirinin büyük bir kısmını petrolden elde eden Birleşik Arap Emirlikleri’nin de geleceğe yönelik bu teknolojik yatırımları yapıyor olması dünyanın değiştiğinin bir kanıtıdır.Yapay zekâ teknolojisine yatırımların çekilmek istendiği bölgede bu durum bakanlık seviyesine taşımıştır.Birleşik Arap Emirlikleri, kabinesinde yeni bir pozisyon oluşturarak yapay zekâdan sorumlu olarak çalışacak bir bakan atamıştır. BAE Başbakanı Sheikh Mohammed bin Rashid, durumu Twitter üzerinden açıklayarak, yeni bakanı duyurmuştur7

Yaşanan bu gelişmeler dijital diplomasinin artık diplomasi kavramının temel taşlarından biri olduğunu gösteriyor. Devletler bu dijital ortama uyum sağlamak adına gerekli politikaları benimseyip ve iş birlikleri geliştiriyor.

Selin Çetin

 

 

 

 

  1. http://www.diplomasi.net/diplomasi-nedir/
  2. BORGER,Julian;RANKIN,Jennifer;LYONS,Kate;https://www.theguardian.com/technology/2016/nov/04/why-do-diplomats-use-this-alien-whatsapp-emoji- for-vladimir-putin
  3. ÜNVER, H. Akın; Bilişimsel Diplomasi, sf.8
  4. Unver, fs.5
  5. Unver, sf.9
  6. GelecekYapayZekayaAit;http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/teknoloji/815992/Gelecek_yapay_zek_ya_ait.html
  7. EYİDİLLİ, Sami; Birleşik Arap Emirlikleri, yapay zekadan sorumlu bakan atadı;https://webrazzi.com/2017/10/20/birlesik-arap-emirlikleri-yapay-zekadan-sorumlu-bakan-atadi/

2012 yılında Japonca eğitimim sonrasında hukuk fakültesine başladı. Jürging-Örkün-Putzar Rechtsanwalte (Almanya), Güler Hukuk Bürosu ve Ünsal & Gündüz Attorneys at Law' da staj yaptı. Japon dili sertifikası aldı. Ayrıca arabuluculuk- tahkim ve ceza hukuku gibi alanlarda sertifika programlarına katıldı.Bunların akabinde Bilişim ve Teknoloji Hukuku alanında yüksek lisans yapmaya başladı. Köksal & Partners hukuk bürosunda avukat olarak çalışmakta. Büyük bir merakla, robotlar, yapay zeka ve onların hukuksal durumları ve problemler ile ilgili çalışmalar yürütmekte. She studied law following herJapanese education on 2012. She fulfilled her internships in Jurging-Orkun-Putzar Rechtsanwalte(Germany), Guler Law Office and Unsal&Gunduz Attorney at Law . Also she has certificate of Japanese language and she has mediation and arbitration certificates and criminal law certificates from law workshops. Afterwards, she started the master program on information and technology law, at Istanbul Bilgi University. She works as a lawyer at Koksal & Partners law office. Her goal and ambition is the working in the field of Robotics, AI and their legal statutes and problems and exploring the relevant necessities where no women has ever gone before... Yazarın diğer yazıları için ayrıca bakınız: For further works of the author: https://bilgi.academia.edu/Selin%C3%87etin https://siberbulten.com/author/selin-cetin/