Dünya’nın Otonom Silahları Yasal Olarak Düzenlemesi Niçin Gerekli

 

Dünya’nın Otonom Silahları Yasal Olarak Düzenlemesi Niçin Gerekli

 

Image result for autonomous weapons

 

 

The School of Media Studies at the New School in New York City

27 Nisan 2018

 

 

 

 

 

Özet

“Birleşmiş Milletler Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımını Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi (CCW) kapsamında Cenevre’de, Hükümet Uzmanları Grubu himayesinde, ölümcül otonom silah sistemleri üzerine ikinci toplantı gerçekleştirildi. Yapay zeka silahlanma yarışına dair endişeler ve dijital teknolojilerin demokratik süreçleri yıkmadaki kullanımı, bu forumdaki tartışmaların hem aciliyetini hem de önemini artırmaktadır. Bazı gözlemciler, CCW tartışmalarının umutsuz ya da yararsız olabileceği ve hiçbir fikir birliğinin ortaya çıkmayacağımyönündeki endişelerini dile getirdiler. Bu endişeler, daha önce gerçekleşmiş olan şeylerin önemini ve ileriye dönük fırsatları gözden kaçırıyor.

Bazı gözlemciler açısından, bir yapay zeka silahlanma konusundaki endişeler, otonom silahlarla ilgili endişeleri gölgede bıraktı. Bazıları “Campaign to Stop Killer Robots” ı yapay zekayı yasaklamayı amaçlıyor diye nitelendirdi. Ben bu görüşlere katılmıyorum ve yakında çıkacak olan B / T: Bilgi Toplumu için Hukuk ve Politika Dergisi ‘de de çeşitli bilim adamları ve medyanın “YZ silahlanma yarışı” terimini, ekonomik rekabetten, otomatik siber savaşa, silahlara gömülmüş yapay zekaya kadar uzanan çok farklı ve hatta uyumsuz şeyler anlamında kullandıklarını tartıştım. Sonuç olarak, “bir YZ silahlanma yarışı” hakkında tek bir politika ile ele alınacak tekil bir olguymuş gibi konuşmak gerçekten anlamlı değildir. Üstelik, BM’de gerçekleşen tartışmalar, silahlar konusunda otonomluk üzerine odaklanmış olup, -her ne kadar normlar anlamlı insan kontrolü gibi geleneksel silahların otomatik kontrolleri üzerine kurulmuş olsa da- bu da yapay zeka silahlanma yarışının daha büyük sorunlarıyla kısmen ilişkili olup, siber savaş ve yapay zeka etiği gibi diğer alanlardaki tartışmayı da kesinlikle ilerletebilir.

CCW’nin ölümcül otonom silahlara ilişkin tartışmalarındaki temel mesele, Uluslararası Kızılhaç Örgütü’nün hedeflemenin ve saldırılarda çatışmanın “kritik fonksiyonları” olarak adlandırdığı şeyin üzerinde insan kontrolünün gerekliliğidir. Yapay zeka, silah sistemleri de dahil olmak üzere, ordular tarafından ve hatta hedefleme ve çatışmanın kritik fonksiyonları da dahil çeşitli şekillerde kullanılabilir. Mesele, ne tür bir teknolojinin kullanıldığı ya da karmaşıklığının ne olduğu değil, hedefleme ve devreye alma yetkisinin otomatik süreçlere aktarılıp aktarılmadığı ve bunun insan hakları ve insan onuru gibi insani sorumluluk ve hesap verebilirlik açısından nasıl etkileri olduğudur.”

 

Makale ile ilgili bağlantı adresine aşağıdan erişebilirsiniz:

https://thebulletin.org/military-applications-artificial-intelligence/why-world-needs-regulate-autonomous-weapons-and-soon

2012 yılında Japonca eğitimim sonrasında hukuk fakültesine başladı. Jürging-Örkün-Putzar Rechtsanwalte (Almanya), Güler Hukuk Bürosu ve Ünsal & Gündüz Attorneys at Law' da staj yaptı. Japon dili sertifikası aldı. Ayrıca arabuluculuk- tahkim ve ceza hukuku gibi alanlarda sertifika programlarına katıldı.Bunların akabinde Bilişim ve Teknoloji Hukuku alanında yüksek lisans yapmaya başladı. Köksal & Partners hukuk bürosunda avukat olarak çalışmakta. Büyük bir merakla, robotlar, yapay zeka ve onların hukuksal durumları ve problemler ile ilgili çalışmalar yürütmekte. She studied law following herJapanese education on 2012. She fulfilled her internships in Jurging-Orkun-Putzar Rechtsanwalte(Germany), Guler Law Office and Unsal&Gunduz Attorney at Law . Also she has certificate of Japanese language and she has mediation and arbitration certificates and criminal law certificates from law workshops. Afterwards, she started the master program on information and technology law, at Istanbul Bilgi University. She works as a lawyer at Koksal & Partners law office. Her goal and ambition is the working in the field of Robotics, AI and their legal statutes and problems and exploring the relevant necessities where no women has ever gone before... Yazarın diğer yazıları için ayrıca bakınız: For further works of the author: https://bilgi.academia.edu/Selin%C3%87etin https://siberbulten.com/author/selin-cetin/