robotic.legal
Selin Çetin

OECD – Yapay Zeka Konseyinin Önerileri

0 1.217

 

OECD 

Yapay Zeka Konseyinin Önerileri

22/05/2019

 

Bölüm 1: Güvenilir yapay zekanın sorumlu idaresi için ilkeler

II. Üyelerin ve Üye olmayanların (bundan sonra “Taraflar” olarak anılacaktır), tüm paydaşlarla ilgili güvenilir yapay zekanın (YZ) sorumlu idaresi için aşağıdaki ilkeleri desteklemesi ve uygulaması önerilmektedir.

III. Kendi rollerine göre, güvenilir yapay zekanın sorumlu idaresi için aşağıdaki ilkeleri tanıtma ve uygulama konusunda tüm YZ aktörlerine çağrı yapılmaktadır.

IV. Aşağıdaki ilkelerin tamamlayıcı ve bir bütün olarak düşünülmesinin altı çizilmektedir.

1.1. Kapsayıcı büyüme, sürdürülebilir kalkınma ve refah

Paydaşlar proaktif olarak, insani yeteneklerin artırılması ve yaratıcılığın güçlendirilmesi, temsil oranı az olan nüfusların kapsamanın geliştirilmesi, ekonomik, sosyal, toplumsal cinsiyet ve diğer eşitsizliklerin azaltılması ve doğal ortamların korunması gibi insanlar ve gezegen için yararlı sonuçları takip eden güvenilir yapay zekanın sorumlu idaresini üstlenmeli, bu şekilde kapsayıcı büyüme, sürdürülebilir kalkınma ve refah teşvik etmelidir.

1.2.İnsan merkezli değerler ve adalet

a)YZ aktörleri, YZ sisteminin yaşam döngüsü boyunca hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve demokratik değerlere saygı göstermelidir.

b)Bu amaçla, YZ aktörleri, insan kararı gibi içeriğe uygun ve yaratıcılık durumu ile tutarlı teknik ve güvenlik önlemlerini almalıdır.

1.3. Şeffaflık ve açıklanabilirlik

YZ aktörleri, YZ sistemleriyle ilgili şeffaflığı ve sorumlu açıklamayı taahhüt etmelidir. Bu amaçla,

i. YZ sistemleriyle ilgili genel anlayışı büyütmek,

ii. İlgili kişilerin işyeride de dahil olmak üzere YZ sistemleriyle etkileşimlerinde farkındalık sağlamak,

iii. Bir YZ sisteminden etkilenenlerin, bunun yarattığı sonucu anlamasını sağlamak,

iv. Bir YZ sisteminden olumsuz olarak etkilenenlerin, faktörler ve tahmin, öneri veya karar için temel teşkil eden mantık hakkında sade ve anlaşılması kolay bilgilere dayanarak, bu sistemin sonuçlarına itiraz etmelerini sağlamak

için içeriğe uygun ve yaratıcılık durumuyla tutarlı, anlamlı bilgiler sağlamalıdır.

1.4. Sağlamlık, güvenlik ve emniyet

a)YZ sistemleri tüm yaşam döngüleri boyunca sağlam, güvenlikli ve emniyetli olmalıdır, ki bu şekilde normal kullanım şartlarında, öngörülebilir kullanım, yanlış kullanım veya diğer olumsuz şartlarda, uygun şekilde çalışıp, akıl dışı güvenlik riski oluşturmazlar.

b)Bu amaçla, YZ aktörleri, YZ sisteminin çıktılarının ve soruya verilen yanıtlarının içeriğe uygun ve yaratıcılık durumuyla tutarlı biçimde analiz edilmesini sağlamak için, YZ sisteminin yaşam döngüsü sırasında veri setleri, süreçler ve kararları içeren izlenebilirliği sağlamalıdır.

c)YZ aktörleri, rollerine, içeriğine ve hareket kabiliyetlerine dayanarak, mahremiyet, dijital güvenlik, emniyet ve önyargı içeren YZ sistemleriyle ilgili riskleri ele almak için, YZ sisteminin yaşam döngüsünün her aşamasına sürekli olarak sistematik bir risk yönetimi yaklaşımı uygulamalıdır.

1.5. Hesap verebilirlik

YZ aktörleri, yukarıdaki ilkelere saygı için YZ sistemlerinin rollerine, bağlamlarına ve yaratıcılık durumuna uygun olarak, bu sistemlerin düzgün işlemesi için sorumlu olmalıdır.

 

Dokümanın tamamını ve bağlantıyı aşağıda bulabilirsiniz:

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449

Bunları da beğenebilirsin
Haber Bülenimize Abone Olun
Eklenmiş yazılardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız bültenimize abone olun.
İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz.