robotic.legal
Selin Çetin

Savunma Bakanlığı için Yapay Zeka Etik İlkeleri

Savunma Bakanlığı için Yapay Zeka Etik İlkeleri Ekim, 2019 - DIB Savunma Bakanlığı için Yapay Zeka Etik İlkeleri Aşağıdaki ilkeler, Bakanlığın yapay zeka (YZ) geliştirip kullanırken benimseyeceği etik davranışlar için araçlar sunmaktadır. Bu amaçla, Bakanlık YZ sistemleri…

Sivil ve Askeri Dronlar

Sivil ve Askeri Dronlar Avrupa Parlamentosu, Ekim 2019 ÖZET Genellikle bugünün en önemli yıkıcı teknolojilerinden biri olarak sınıflandırılan dronlar, iş modellerini, mevcut yasaları, emniyet ve güvenlik standartlarını, taşımacılığın geleceğini ve modern savaşı temelden yeniden ele alarak…

Büyük Veri Etiği

Büyük Veri Etiği 2017 Özet Avrupa Ekonomi ve Sosyal Komitesi (EESC)'nin faaliyetlerini desteklemek amacıyla yapılan bu çalışma, Büyük Veri'nin etik boyutlarını, AB içindeki ekonomik büyümeye duyulan ihtiyaçla dengelemek amacıyla araştırmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde, Büyük…