robotic.legal
Selin Çetin

Robot Hukukunun Yönü

Robot Hukukunun Yönü Jack M. Balkin Yale Üniversitesi - Hukuk Fakültesi  10 Mayıs 2015 Özet "Ryan Calo'nun "Robotik ve Siber Hukuk Dersleri" konusundaki değerli tartışmasına bir cevap olarak yazılan bu makale, robotik ve yapay zeka (YZ)…

Güvenilir Yapay Zeka İçin Taslak Etik Esaslar

Güvenilir Yapay Zeka İçin Taslak Etik Esaslar Avrupa Komisyonu Üst Düzey Uzman Grubu 18 Aralık 2018 ÖZET Bu çalışma belgesi, Avrupa Komisyonu’nun Yapay Zeka Üst Düzey Uzman Grubu (AI HLEG) tarafından üretilen ve son hali Mart 2019’da belirlenecek olan YZ Etik Kuralları’nın bir taslağını…

AI Now 2018 Raporu

AI Now 2018 Raporu Aralık 2018 TAVSİYELER Hükümetler, bu teknolojilerin bulundukları alanlar yoluyla gözetmek, denetlemek ve izlemek için sektöre özgü kurumların yetkilerini genişletmek suretiyle yapay zekayı düzenlemelidir. Yapay zeka (YZ) sistemlerinin uygulanması, yeterli yönetim, gözetim…