robotic.legal
Selin Çetin

Büyük Veri Etiği

Büyük Veri Etiği 2017 Özet Avrupa Ekonomi ve Sosyal Komitesi (EESC)'nin faaliyetlerini desteklemek amacıyla yapılan bu çalışma, Büyük Veri'nin etik boyutlarını, AB içindeki ekonomik büyümeye duyulan ihtiyaçla dengelemek amacıyla araştırmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde, Büyük…

ABD Hava Kuvvetleri Yapay Zeka Stratejisi

ABD Hava Kuvvetleri Yapay Zeka Stratejisi 2 0 1 9 Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri  Savunma Bakanlığı Yapay Zeka Stratejisine Ek Yapay Zeka Bölümü Giriş Yapay zeka (YZ), 21. yüzyılda savaşın yapılış şeklini değiştirmeye hazırlanıyor. Şu anda Hava Kuvvetleri'nin…

Sağlık Hizmetinde Robotlar ve Yapay Zeka

Sağlık Hizmetinde Robotlar ve Yapay Zeka Ian R. Kerr University of Ottawa - Common Law Section Jason Millar Stanford University Noel Corriveau Engineer 17 Ağustos 2017 Özet "Robotik ve yapay zekanın (YZ)  sağlık sektörüne nüfuz etmesinin eli…

Yapay Zeka Çağında Hukuk

Yapay Zeka Çağında Hukuk Giriş "Türkiye’nin ilk hukuk ve yapay zekâ kesişimini ele alan raporudur. Yapay zekâ yazılımları çeşitli donanımlar üzerinde çalışan ve veriden öğrenen yazılımlardır. Yapay zekâ sistemleri geliştirebilmek için ilk adım…

Savaş, Sorumluluk ve Katil Robotlar

Savaş, Sorumluluk ve Katil Robotlar Rebecca Crootof Yale Üniversitesi - Hukuk Fakültesi 24 Şubat 2015 © Lucas Varela Özet "Birçoğu, otonom silah sistemlerinin savaşı “çok kolay” hale getirebileceğinden endişe duyuyorken, hiç kimse…