Yapay Zeka: Doğru Bir Geçiş Sağlamak İçin Meslekler Üzerindeki Etkisini Öngörmek

 

Yapay Zeka: Doğru Bir Geçiş Sağlamak İçin Meslekler Üzerindeki Etkisini Öngörmek 

avrupa birliği ile ilgili görsel sonucu

Avrupa Ekonomi ve Sosyal Komitesi (AESK)

Raportör: Franca SALIS-MADINIER 

19/09/2018

 

1.Sonuçlar ve Öneriler

1.1. Yapay zeka (YZ) ve robotik, dijitalleşen ekonominin işgücü piyasaları üzerindeki etkisini artıracak ve çoğaltacaktır. Teknolojik ilerleme, her zaman sosyal ve toplumsal yönetimin yeni biçimlerini gerektirerek, çalışmayı ve istihdamı etkilemiştir. AESK, teknolojik gelişmenin ekonomik ve sosyal ilerlemeye katkıda bulunabileceğine inanmakta; bununla birlikte, toplum üzerindeki genel etkisini gözden kaçırmanın bir hata olacağını düşünmektedir. YZ, iş dünyasında, iş otomasyonunun kapsamını genişletecek ve büyütecektir. Bu nedenle AESK, Avrupa sosyal modelini güçlendirerek ve yenileyerek, YZ ve robotiğin yükselişi ile paralel gidecek olan toplumsal dönüşümlerin temelini atma çabalarına katkı sağlamayı istemektedir.

1.2. AESK, özellikle sağlık hizmetleri, ulaştırma ve enerji sektörlerinde güvenlik, iklim değişikliği ile mücadele ve siber güvenlik alanındaki tehditleri öngörebilme konusunda YZ ve onun uygulama potansiyelini ortaya çıkarmaktadır. Avrupa Birliği, hükümetler ve sivil toplum örgütleri, özellikle engelli veya hareketleri kısıtlı bireyler, yaşlılar ve kronik sağlık sorunları olan kişiler için YZ’nin potansiyel faydalarına tam olarak erişme hususunda önemli bir role sahiptir.

1.3. Bununla birlikte, AB dijital ekonomi ve bunun sonucunda ortaya çıkan toplumsal dönüşüm hakkında yeterli veriye sahip değildir. AESK, özellikle YZ üzerinde, sanayi ve hizmet robotlarının, nesnelerin interneti ve yeni ekonomik modellerin (platform tabanlı ekonomi ve yeni istihdam ve iş biçimleri) kullanımıyla ilgili istatistiksel araç ve araştırmaların geliştirilmesini önermektedir.

1.4. AESK, Avrupa Komisyonu’na, Avrupa sektör düzeyindeki sosyal diyalog komitelerinin YZ ve robotiğin sektöre özel etkisi ve daha geniş anlamda ekonominin dijitalleştirilmesi üzerine yürüttüğü çalışmalarına ön ayak olma ve onları destekleme çağrısında bulunmaktadır.

1.5. Mesleklerin bazılarını eleyerek ve başkalarını yaratarak, YZ ve robotiğin onları değiştireceği ve dönüştüreceği kabul edilmektedir. Sonuç ne olursa olsun, AB, Avrupa Sosyal Haklar Sütunu ile uyumlu olarak, tüm çalışanlar, işçiler ve serbest meslek sahipleri veya serbest çalışanlar için sosyal korumaya erişimi garanti etmelidir.

 

Görüşün tamamı ile ilgili bağlatı adresini aşağıda bulabilirsiniz:

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/artificial-intelligence-anticipating-its-impact-jobs-ensure-fair-transition-own-initiative-opinion

Yapay Zeka

 

İlgili resim

GÖRÜŞ

Avrupa Ekonomi ve Sosyal Komitesi 

Yapay Zeka- Yapay zekanın (dijital) tek pazar, üretim, tüketim, istihdam ve toplum üzerindeki sonuçları

31/05/2017

 

  1. Yapay zeka (YZ) şu anda bazı önemli gelişmeler yaratmakta ve hızlı bir şekilde toplumda uygulama kazanmaktadır. YZ pazarı yaklaşık 664 milyon ABD Doları tutarındadır ve 2025 yılına kadar 38,8 milyar dolara çıkması beklenmektedir. YZ’nin topluma hem olumlu hem de olumsuz bir etkisi olabileceği için, Avrupa Ekonomi ve Sosyal Komitesi (AESK), sadece teknik açıdan değil, aynı zamanda özellikle etik, güvenlik ve toplumsal açıdan da YZ’yi çevreleyen gelişmeleri yakından izlemeyi üstlenmiştir.
  2. Avrupa sivil toplumunun temsilcisi olarak, AESK önümüzdeki dönemde tüm ilgili paydaşların dahil olduğu: politika yapıcılar, endüstri, sosyal işbirlikçiler, tüketiciler, STK’lar, eğitim ve bakım kurumları, ve çeşitli disiplinlerden uzmanlar ve akademisyenler (YZ, güvenlik, etik, ekonomi, meslek bilimi, hukuk, davranış bilimi, psikoloji ve felsefe dahil)YZ konusunda kamuoyunda oluşan tartışmayı şekillendirecek, odaklayacak ve geliştirecektir. 
  3. Önemli olsa da, süper zeka ile ilgili tartışmalar şu anda baskındır ve bu, mevcut YZ uygulamalarının etkisi konusundaki tartışmayı gölgelemektedir. Bu nedenle, bu sürecin görevi ve amacı, diğer şeylerin yanı sıra, YZ’nin bilgisini arttırmak ve genişletmek ve böylelikle, en kötü durum senaryoları ve aşırı rölativizmden uzak, bilinçli ve dengeli bir tartışmaya girmektir. Bu bağlamda, AESK, insanlığın yararı için YZ’nin gelişimini teşvik etmeyi taahhüt edecektir. Bununla birlikte, bu sürecin önemli bir görevi ve amacı da, YZ’nin gelişimindeki ve çevresindeki yıkıcı etkileri iyi bir şekilde ve zamanında karşılayabilmek için bunların fark edilmesi, tanımlanması ve izlenmesidir. Bu, artan sürdürülebilir kalkınma ve YZ kullanımı ile ilgili olarak sosyal katılımın, güvenin ve desteğin artmasına yol açacaktır. (…)

 

Orijinal dokümana aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/artificial-intelligence