İngiltere’de Büyüyen Yapay Zeka Endüstrisi

İngiltere’de Büyüyen Yapay Zeka Endüstrisi

 

İlgili resim

İngiltere Dijitalleşme, Medya, Kültür ve Spor Bakanlığı ile Çalışma, Enerji&Endüstriyel Strateji Bakanlığı 

15 Ekim 2017

 

Özet

“Artan yapay zeka kullanımı, İngiltere’ye büyük toplumsal ve ekonomik yararlar getirebilir. Yapay zeka ile bilgisayarlar insandan daha yüksek doğrulukta ve hızda bilgi analiz edebilir ve öğrenebilir. Yapay zeka, ilaçların keşfedilmesinden lojistiğe kadar pek çok endüstri sektöründe etkinlik ve performans açısından büyük kazançlar sunar. Yapay zeka, bilgiyi daha iyi kullanma yoluyla daha doğru kararlar üretip önererek, mevcut süreçlere entegre edilen, bunları iyileştiren, ölçeklendiren ve maliyetleri düşüren bir yazılımdır.

 

Yapay zekanın 2035 yılına kadar İngiltere ekonomisine ek 814 milyar dolar (630 bin pound) getirebileceği ve Gayri Safi Milli Hasıla’nın yıllık büyüme oranını % 2,5’den % 3,9’a çıkardığı tahmin edilmektedir.

 

Vizyonumuz, Birleşik Krallık’ı dünyanın en iyi yeri yapmak için iş dünyasında yapay zekayı oluşturmak, büyütmek, geliştirmek ve teknolojinin sunduğu tüm avantajların farkına varmaktır.

 

Öncü İngiliz bilgisayar bilimcisi Alan Turing, yapay zeka konusundaki gelişimin çoğunu başlatıp, bu alana ilham veren bir isim olarak kabul edilmektedir. Diğer ülkeler ve uluslararası şirketler yapay zeka gelişimine büyük yatırım yaparken, İngiltere en azından şimdilik bir uzmanlık merkezi olarak görülüyor. Bu rapor, İngiltere’nin yapay zeka liderleri arasında yer almasını sağlamak için Turing’in mirasını korumak adına daha fazla şey yapılmasını öneriyor.

 

Başlıca faktörler, özellikle son yıllarda yapay zekanın kapasitesini artırmak için bir araya gelmiş durumda:

– Verinin yeni ve daha büyük hacmi,

– Belirli üst düzey becerilere sahip uzmanların temini,

– Giderek daha da güçlenen bir bilgi işlem kapasitesi.

Üretkenliği sağlamanın önündeki engeller önemli ölçüde düşmüş ve düşmeye devam etmektedir.

 

Yapay zekanın geliştirilmesine ve uygulanmasına devam etmek için, İngiltere’nin veriye erişim kolaylığını daha geniş bir alana yayarak artırması gerekecek. Çalışma bu konuda şunları öneriyor:

– Paylaşımını kolaylaştırmak için veriye güvenin geliştirilmesi,

– Araştırma verilerini daha okunabilir hale getirmek,

– Araştırma konusunda standart ve gerekli bir araç olarak, metin ve veri madenciliğini destekleme.

 

Yapay zeka geliştirecek yetenekli uzmanlara ihtiyaç vardır ve özetle bunlar temin edilmelidir. Daha fazla yapay zeka geliştirmek adına İngiltere, derin yapay zeka uzmanlığına sahip büyük bir iş gücüne ve yapay zeka ile çalışmak için düşük seviyeli becerilerin daha çok geliştirilmesine ihtiyaç duyacaktır. Çalışma bu konuda şunları öneriyor:

– Yapay zeka konusunda endüstri tarafından finanse edilen yüksek lisans programları,

– İşverenlerin ihtiyaç duyduğu yapay zekada, dönüşüm rotasını geliştirmek için pazar araştırması,

– Farklı altyapılara sahip, dünyanın dört bir yanından gelen adayları cezbeden, İngiltere’nin önde gelen üniversitelerinde yapay zeka konusunda 200’den fazla doktora programı,

– Kredili online yapay zeka kursları ve fen bilimlerinde yüksek lisans programına yönlendirilen sürekli mesleki gelişim,

– Yapay zeka konusundaki iş gücünde daha fazla çeşitlilik,

– İngiltere için uluslararası bir yapay zeka burs programı.

 

İngiltere, temel yapay zeka araştırmalarında olağanüstü bir rekora sahiptir. İngiltere’nin yapay zeka kapasitesini geleceğe taşımak, farklı uygulama alanlarında yapay zeka hakkında daha fazla araştırma yapmayı ve araştırma kapasitesini koordine etmeyi gerektirecektir. Çalışma bu konuda şunları öneriyor:

– Alan Turing Enstitüsü, yapay zeka ve veri bilimi için ulusal bir enstitü olmalı,

– Üniversiteler, IP transferinde standardizasyonu teşvik etmeli,

– Yapay zeka araştırması için bilgi işlem kapasitesi koordine edilmeli ve üzerinde görüşmeler yapılmalı.

 

Yapay zeka konusundaki kavrayışın artması, yapay zekanın ne yapabileceği ve nerede uygulanabileceğine dair daha iyi bir idrake yönelik arzın yanı sıra artan talep anlamına da gelir. Çalışma bu konuda şunları öneriyor:

– Sektördeki büyümeyi ve koordinasyonu teşvik eden bir Yapay Zeka Konseyi,

– Yapay zeka tarafından etkinleştirilen kararların ve süreçlerin nasıl açıklanacağı konusunda rehberler,

– İhracat ve iç yatırım desteği,

– Endüstrideki iyileştirmelere yardımcı olmak adına, yapay zekanın başarıyla uygulanmasına ilişkin rehberler,

– Yapay zekanın kamu sektöründeki kullanımını destekleyen bir program,

– Kamu kurumları tarafından tutulan verilerdeki zorlukların finanse edilmesi.

 

Çalışmalarımız, Birleşik Krallık’ta bu alandaki eylemlerin yapay zekanın büyümesinde adım adım bir iyileşme sağlayabileceğini gösterdi. Bu rapor, aşağıda, Birleşik Krallık’ı yapay zeka konusunda dünya liderleri arasında tutmak için hükumetin, endüstrinin ve akademinin birlikte nasıl çalışması gerektiğini açıklayan 18 öneride bulunmaktadır.”

 

Raporun tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/652097/Growing_the_artificial_intelligence_industry_in_the_UK.pdf