Akıllı Güvenlik Sistemleri ve Barındırdığı Riskler

Akıllı Güvenlik Sistemleri ve Barındırdığı Riskler

Evimizde kullandığımız pek çok cihaz yeni teknolojik özelliklerle donatılmış durumda. Ev güvenlik sistemleri de bunlardan biri. Kameralar, kilitler, hareketli dedektörler gibi akıllı telefonlardan veya internet üzerinden erişilebilen cihazlarla ev güvenliğimizi sağlamaya çalışıyoruz.

Ancak hayatımızın vazgeçilmez birer unsuru olmaya başlayan bu cihazlar, ailemiz ve evimiz için tahmin edildiği kadar güvenli olmayabilir.  Hewlett Packard (HP) uygulama güvenlik test ekibi Fortify’daki araştırmacılar IoT ile bağlantılı en iyi 10 ev güvenlik sistemini test etmiş ve hepsinde pek çok açık tespit etmiştir. Araştırma sonucu ortaya konan rapora göre, ev sahibi evi izleyen tek kişi olmayabilir.

Çünkü sistemler ya zayıf parola politikaları ile yönetiliyor ya da hiç parolaya sahip değil. Ayrıca sistemlerin çoğunda ikili kimlik doğrulama seçeneği bulunmuyor. Araştırma, bulut sistemlerinde toplanan verilerin de savunmasız olduğunu ortaya koyuyor. Bu da başta hesap kimlik bilgileriniz olmak üzere pek çok verinizin siber saldırganlarca ele geçirilebileceği anlamına geliyor. Örneğin, bir hacker evde olup olmadığınızı öğrenebilir ya da evdeyseniz uzaktan evinizin en mahrem alanını bile gözetleyebilir.

Wi-fi üzerinden çalışan kablosuz güvenlik kameraları açısından uygun önlemler alınmazsa bunlar da kullanıcılar için ek riskler oluşturabilir. Wi-fi ile iletişimin doğası gereği bir hacker evinizdeki bir kameraya bağlanabilir ve pek çok verinize erişebilir.

Güvenliğimizi sağladığını düşündüğümüz akıllı ev sistemler karşısında hackerların yaratabileceği tehditleri anlayabilmek için şu soruları yakından incelemek gerekiyor:

  • Güvenlik sistemimizde hangi kritik verileri bulunduruyoruz?
  • Güvenlik sistemimiz hangi işlemleri gerçekleştiriyor?

Özellikle video kayıtlarıyla olayların ve eylemlerin tarihsel günlüğünü tutmaya yarayan veriler, kritik verilerimizi oluşturur. Bu verilerin başkalarının eline geçmesi durumunda önemli sorunlar oluşacağı aşikardır. Örneğin, kötü amaçlı kişiler hırsızlık için kapı kilit sistemlerinin kontrolünü ele geçirebilirler, bina içine fark edilmeden girmek için video kayıtlarını kapatabilirler ya da suça delil oluşturabilecek kayıtları silebilirler.

Özellikle işletim sistemlerinin ve yazılımların güncel olmaması da güvenlik bakımından risk oluşturan bir husustur. Eski yazılımlar hackerlar tarafından kolayca istismar edilebilir. Bu saldırılar bakımından veri sorumlusunun(şirketin) veri güvenliğine ilişkin birtakım kanuni yükümlülükleri vardır. KVKK md.12’ye göre, veri sorumlusu, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini ve işlenmesini önleme ve kişisel verilerin muhafazasını sağlama amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

Akıllı sistemler hakkında değinilmesi gereken diğer bir konu da, tutulan kayıtların nerede saklandığı ve bunun güvenliğinin nasıl sağlandığıdır. Evinizin içinde, garajınızda veya aracınızdaki akıllı sistemlerden elde edilen verilerinizin güvenlik şirketlerince başka yerlere aktarılmadığından da emin olmak isteriz. Akıllı sistemlerce kaydedilen kişisel verilerinizin güvenliği için bunların başka amaçlarla kullanılmaması da gerekir. Bu yüzden, güvenlik amaçlı bu verileri işleyen bir şirket, faaliyetlerini de bu doğrultuda belirlemelidir. KVKK md.10’a bakıldığında, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi konusunda veri sorumlusunun kişilere bilgi verme yükümlülüğü vardır. Yine md.11 de bu konuda kişilerin haklarından bahseder. Herkes, veri sorumlusuna (burada verileri işleyen şirket) başvurarak kendisiyle ilgili;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Bununla birlikte barındırdığı riskler konusunda kullanıcılarda farkındalık oluşturmaya çalışan teknoloji şirketleri de mevcut. Bosch, Genetec ve SecureXperts siber saldırılara karşı dayanıklı video sistemleri tasarlamak ve geliştirmek için bir iş birliği geliştirdi. Ancak bu farkındalığın gerçekten yaratılabilmesi için sektördeki pek çok üretici, kişisel verilerin işlenmesi ve siber güvenlik konularında ilerleme kat etmelidir. Daha da önemlisi, tüketiciler bu hususları talep eder hale gelmelidir. Bunun sonucunda sektör açısından beklenen güvenlik seviyesine çıkılması, daha iyi hizmet sunulmasının da önünü açacaktır.

Ayrıca bakınız:

Akıllı Güvenlik Sistemleri ve Barındırdığı Riskler


Alıntı için :

Selin Cetin
"Akıllı Güvenlik Sistemleri ve Barındırdığı Riskler"
Hukuk & Robotik, Thursday January 25th, 2018
https://robotic.legal/intelligent-security-systems-and-risks/- 27/06/2022