Vital, Sophia ve Şti. – Robotların Yasal Kişiliği İçin Arayış

 

Vital, Sophia ve Şti. – Robotların Yasal Kişiliği İçin Arayış

 

 

 

Ugo Pagallo

Turin Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

10 Eylül 2018

 

 

 

 

Özet

Bu makale bugün yapay zekalı robotların yasal statüsü hakkındaki tartışmayı ve bilim adamları ile politika yapıcıların bu yapay unsurların yasal aracılığını yasal kişilik statüsü ile ne sıklıkla karıştırdıklarını incelemektedir. Alandaki mevcut eğilimleri dikkate alarak, makale iki yönlü bir duruş önerir. İlk olarak, politika yapıcılar, sözleşmelerde ve iş hukukunda, karmaşık dağıtık sorumluluk durumlarında yeni yasal aracılık biçimleri gibi yapay zekalı robotların faaliyetleri için yeni hesap verebilirlik ve sorumluluk biçimleri oluşturma imkanını ciddiye almalıdır. İkincisi, yapay zekalı robotlara tam yasal kişilik sağlama hipotezi, öngörülebilir gelecekte bir kenara atılmalıdır. Ancak, Ekim 2017’de bir ülkenin vatandaşlığını alan ilk YZ uygulaması olan Sophia ile Suudi Arabistan’ı nasıl ele almalıyız? Kuşkusuz, birine ya da bir şeye yasal kişiliğin verilmesi -her zaman olduğu gibi- deneysel durumlara dayanmayan son derece hassas bir siyasi mesele ve rasyonel seçimdir. İnisiyatif, keyfilik ve hatta tuhaf kararlar bu bağlamda rol oynamaktadır. Bununla birlikte, yasal sistemlerin insan ve şirketler gibi yapay varlıklara verdiği statülerin normatif nedenleri, bugünün yapay zekalı robotlarının yasal kişiliğine yönelik arayışımızda taraf olmamıza yardımcı olmaktadır. Vatandaş Sophia gerçekten bilinçli mi yoksa acımasız bilim insanlarının taşlamalarına katlanabilir mi?”

 

Makalenin orijinalini ve bağlantı adresini aşağıda bulabilirsiniz:

Vital, Sophia, and Co.—The Quest for the Legal Personhood of Robotshttps://www.mdpi.com/2078-2489/9/9/230/pdf

 

Otonom Araçlar ve Hukuki Sorumluluk

 

Otonom Araçlar ve Hukuki Sorumluluk

self driving cars ile ilgili görsel sonucu

 

 

Dr. Mesut Serdar ÇEKİN

Türk-Alman Üniversitesi

2017

 

 

 

Özet

“Otomotiv sektörünün yeni trendi, otonom araçlardır. Her gün farklı üreticiler tarafından kendi kendine gidebilen ve birçok farklı teknolojiyi içinde barındıran farklı modeller geliştirilmekte ve piyasaya sürülmektedir. Peki bu araçların hatalı sensör ya da yazılımdan dolayı sebebiyet verdiği kazalarda sorumluluk kime ait olacaktır? Hukukumuzda öngörülen sisteme göre kusursuz sorumluluk olarak düzenlenen araç işletenin sorumluluğu, kusur sorumluluğuna tâbi olan sürücünün sorumluluğu ve hukukî dayanağı tartışmalı olan ürün/üreticinin sorumluluğunda bir değişiklik söz konusu olacak mı? Çalışmamızın amacı, otonom araç teknolojileriyle alakalı bu ve benzeri sorunlara işaret etmek ve mümkün olduğunda çözüm yolları aramaktır.”

 

Makale ile ilgili bağlantı adresini ve makalenin orijinalini aşağıda bulabilirsiniz:

 

Robotik Teknolojide Sorumluluk: Hayvanlar Ve Robotlar Üzerine Uluslararası Bakış

Robotik Teknolojide Sorumluluk: “Hayvanlar Ve Robotlar” Üzerine Uluslararası Bakış

 

İlgili resim

 

Richard Kelley, Enrique Schaerer,

Micaela Gomez ve  Monica Nicolescu

Nevada Üniversitesi

2010

 

 

Özet

“Servis robotları toplumda git gide yaygın hale geldiğinden, bu robotların dahil olduğu kazalar meydana geliyor. Mevcut hukuk, bu tür kazalardan kaynaklanan uyuşmazlıkları gidermek için etkin bir şekilde çalışıyor, ancak teknoloji geliştikçe ve robot otonomisi büyüdükçe, halihazırda mevcut yasaları uygulamak çok daha zor hale gelecek. Bu sebeple, insan-robot etkileşimindeki sorumluluk konularını ele almak için yeni yasal çerçeveler geliştirilmelidir. Bu çalışmada, robotların, sorumlulukla ilgili ihtilaflarda yasal amaçlarla evcil hayvanlara benzetilebileceği “Hayvanlara benzer olarak Robotlar” çerçevesini önerdik. İlk çalışmamızda, sadece, Amerika Birleşik Devletleri Federal Hükumeti’ndeki müşterek hukuka odaklanmıştık. Bu çalışmada ise, hayvanlarla ilgili Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’da uygulanan yerel yasaları inceledik. Analizlerimizden çıkardığımız sonuçları, çeşitli ulusların yerleşik normlarını daha iyi yansıtan; üreticilerin ve robot teknolojisi tüketicilerinin yarışan çıkarlarını daha açık bir şekilde dengeleyen, genişletilmiş bir çerçeve inşa etmek için kullanıyoruz. Çizdiğimiz yeni çerçevenin uygulanabileceği yollara örnekler de veriyoruz.”

 

Makaleye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://pdfs.semanticscholar.org/8174/98e6a34922df365854c6d7fd2f18a8d1900d.pdf

Arabama Dava Aç Bana Değil: Ürün Sorumluluğu Ve Otonom Araçlara İlişkin Kazalar

Arabama Dava Aç Bana Değil:

Ürün Sorumluluğu Ve Otonom Araçlara İlişkin Kazalar

 

Jeffrey K. Gurney

Alabama Üniversitesi Hukuk Fakültesi

15 Kasım 2013

 

 

 

Özet

“Otonom araçlar, yakın gelecekte toplumsal bir devrim yaratacak. Bilgisayarlar hala mükemmel olmadığı için, araçlar otonom modda iken kazalar meydana gelecek. Bu makale otonom modda iken bir kaza meydana geldiğinde kimin sorumlu olması gerektiği sorusunu cevaplıyor. Ürün sorumluluğunu dört senaryo üzerinden inceleyerek, otonom araç sorumluluğunu ele alıyor: Dikkati dağılan sürücü, becerisi azalan sürücü, engelli sürücü, dikkatli sürücü.

Otonom araçlar muhtemel bir kazaya neden olacağından, bu senaryolara dayanan makale, otonom teknoloji üreticilerinin otonom modda oluşan kazandan dolayı sorumlu olması gerektiğini öneriyor. Ancak sürücülüğün doğasına ve kişinin kazayı önleme kabiliyetine bağlı olarak, sorumluluk sürüye geri döndürülmelidir. Bu sebeple, bu makale, otonom modda iken engelli sürücüler ve kısmen becerisi azalan ve dikkati dağılmış sürücüler bakımından oluşan kazalardan, otonom araç üreticilerinin sorumlu olması gerektiğini tartışıyor.Makale, dikkatli sürücülerin ise otonom araçların neden olduğu kazaların çoğunluğunda sorumlu olması gerektiğini savunuyor. Ürün sorumluluğu hala, bir kazanın mali sorumluluğunu, kazadan sorumlu tarafa pay etmiyor ve makale, mahkemelerin ve yasama organlarının kazadan dolayı sorumluluğu taşıyan tarafı hüküm altına almak için, otonom araçların neden olduğu kazalardan sorumluluk konusunda haksız fiil sorumluluğuna işaret etmesi gerektiğini öneriyor.”

 

Makaleye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2352108


Alıntı için :

Selin Cetin
"Arabama Dava Aç Bana Değil: Ürün Sorumluluğu Ve Otonom Araçlara İlişkin Kazalar"
Hukuk & Robotik, Cuma Aralık 15th, 2017
https://robotic.legal/arabama-dava-ac-bana-degil-urun-sorumlulugu-otonom-araclara-iliskin-kazalar/- 21/04/2021

 

Robotikte Avrupa Medeni Hukuk Kuralları

Robotikte Avrupa Medeni Hukuk Kuralları

 

 

Avrupa Parlamentosu Hukuk İşleri Komisyonu

Ekim 2016

 

Özet

Robotik ve yapay zeka gelişmeleri göz önüne alındığında, Hukuk İşleri Komisyonu, bu yeni teknolojilerle ortaya çıkan yasal ve etik sorunlara ilişkin, Avrupa Birliği’nin harekete geçme zamanının geldiğine inanıyor. Bu amaçla, JURI Komisyonu, 2015 yılında bu alanda “Avrupa” medeni hukuk kurallarının oluşturulması amacıyla bir çalışma grubu oluşturdu.(önerilen/arzu edilen hukuk). Avrupa Komisyonu’nun inisiyatif hakkına saygı gösterilirken, 31 Mayıs 2016’da bu grup, robotikle ilgili medeni hukuk kurallarına ilişkin bir dizi öneri getiren bir taslak rapor (Initiative – Article 46 of the EP’s Rules of procedure) sundu. Bu taslak, olası bir yasama teklifinin içeriği için ayrıntılı öneriler içeren bir ek eşliğinde, bir Avrupa Parlamentosu kararı için bir önergeyi içeriyor. Geleceğin cihazlarının amacının altında, “sivil amaçlar için, robotik ve yapay zekanın gelişimini düzenleyen genel ve etik ilkeler” yattığına işaret eden açıklayıcı bir beyan da içeriyor.

Ortaya çıkan bu teknolojiler üzerine yapılan bilimsel araştırmalar, bunların toplumun tavrını değiştireceğini ima ediyor. Bu nedenle, robotlar henüz yaygın olmasa da, yasalaştırma zamanı geldi.

Yeni yasal ve etik kesimler ortaya çıktıktan sonra, robotik ve yapay zeka hakkındaki yanlış anlamaları veya yanlış yorumlamaları ortadan kaldırmak için, ilk önce büyük teorik sorulara genel bir yaklaşım bulunmalıdır.

Robotikte kişisel sorumluluk düşünüldüğünde, robotlarla ilgili hayali görüşlere karşı çıkıyoruz. Burada bilim kurguya dayanan yasal kişilik kurma çağrısına karşı çıkmalıyız. Otonom robotlarla ilgili olarak kabul edilen sorumluluk hukuku çözümleri, bu yeni pazarın patladığını ya da fiyasko olup olmadığını belirlediğinde, bu daha da önem kazanacak.

Sivil robotlarda ve yapay zekada yaşanan gelişmeler, artırdıkları büyük etik soruları da yansıtmayı gerektiriyor. Bu analiz, bazen bir deneyin öngörülmesinin zor olmasından dolayı karmaşıktır. Bu bağlamda, robotiğin kontrolüne girecek olan etik ilkelerin, Avrupa’nın hümanist değerleri ile mükemmel bir uyum içerisinde gelişmesi şarttır. Taslak rapor olarak sunulan “ Robotik Şartı”  bu yönde hareket ediyor.

 

Rapora aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571379/IPOL_STU%282016%29571379_EN.pdf


Alıntı için :

Selin Cetin
"Robotikte Avrupa Medeni Hukuk Kuralları"
Hukuk & Robotik, Cuma Kasım 3rd, 2017
https://robotic.legal/robotikte-avrupa-medeni-hukuk-kurallari/- 21/04/2021

 

Otur, Bırak, Sürsün: Otonom Araç Sorumluluğunun Geleceği

Otur, Bırak, Sürsün: 

Otonom Araç Sorumluluğunun Geleceği

Sophia Duffy &Jamie Patrick Hopkins

Amerikan Üniversitesi

16 SMU Bilim&Teknoloji Hukuku İncelemesi 101, 

Kış 2013

 

 

Özet

Sürücüsüz araçlar, hayal gücünden fiziksel alana bir sıçrama gerçekleştirdi. Teknoloji, çok yakın bir gelecekte otonom araçların ortak bir görüş olacağı noktasında evrimleşiyor. Otonom araçların faydaları oldukça fazla: araç yolcularının sarhoş, dikkatsiz ya da aklı dağılmış sürücülerden artık korkmamaları için artan güvenlik; seyahat süresini, işlerini yerine getirmek amacıyla kullanan yolcular için artan verimlilik; sıklıkla güneş panellerini birleştiren ve yakıt verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için otomatik olarak hızı ayarlayan araçlar sayesinde azalan yakıt bağımlılığı ve gecikmeyi önlemek için yakında oluşacak sorunlu noktaları ve alternatif güzergahları belirleyebilen araçlar sayesinde azalan trafik yoğunluğu. Bununla birlikte, bu yenilikçi teknoloji, akla gelmemiş hukuksal sorunlar getiriyor: Bu araçlar diğer araçlarla, yayalarla ya da sahipli diğer varlıklarla çarpıştığında yasal sorumluluk nasıl belirlenecek? Otomobil kazalarındaki sorumluluğu çevreleyen şu anki yasa, büyük ölçüde, sürücünün fiilleri üzerindeki sorumluluğa dayanıyor. Benzer şekilde, bilgisayarlara uygulanan sorumluluk yasalarına bakmak da sorunu çözmüyor, çünkü bu yasalar, bilgisayar sistemi operatörünün fiilleri üzerindeki sorumluluğa dayanır ve otonom bilgisayar sistemleri ile ilgili olan yetersiz yasalar, sadece ticari işlemler için uygulanır. Bu makale, bu yasal sorunun çözümünün otonom araçlara, insanın en iyi arkadaşı köpeğe benzer bir yaklaşımda yattığını öne sürüyor. Köpekler ve otonom araçlar, ikisi de haksız fiil karşısındaki tazminat hukuku bakımından taşınır mal olarak ele alınırlar ve benzer şekilde bağımsız olarak hareket edebilirler ama başkasının malı olarak kabul edilirler. Köpek sahipliğini düzenleyen yasalar gösteriyor ki ,bu muhteşem teknolojinin yaygın şekilde benimsenmesini engellemeksizin, otonom araç sahiplerine katı sorumluluk yükleme, sorumluluğu tarafsız bir şekilde değerlendirmenin iki amacını yerine getiriyor.”

 

Makaleye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2379697


Alıntı için :

Selin Cetin
"Otur, Bırak, Sürsün: Otonom Araç Sorumluluğunun Geleceği"
Hukuk & Robotik, Cumartesi Eylül 16th, 2017
https://robotic.legal/521-2/- 21/04/2021