Sorumlu Botlar: Etkileşimli Yapay Zeka Geliştiricileri için 10 Öneri

Sorumlu Botlar: Etkileşimli Yapay Zeka Geliştiricileri için 10 Öneri

Öneriler

  1. Botunuzun amacını tek tek belirtin ve botunuzun sonuçta ortaya çıkacak kullanım durumlarını destekleyip desteklemeyeceğine özellikle dikkat gösterin.

Botunuzun amacı etik tasarımın merkezindedir ve etik tasarım, geliştirmekte olduğunuz botun kullanıma sunulmasında özellikle önemlidir. Sonuç olarak ortaya çıkan kullanım durumları arasında sağlık hizmetleri, eğitim, istihdam, finansman ya da bireyin günlük hayatı üzerinde anlamlı ve önemli bir etkisi olacak hizmetlere erişim bulunmaktadır.

  1. Botları ürününüzün veya hizmetinizin bir parçası olarak kullandığınızda şeffaflığa önem verin.

Kullanıcılar, bot teknolojisini kullanımıyla ilgili şeffaf ve açık bir şirkete güvenir ve botun onların ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştığını ve sınırları konusunda net olduğunu anladığında bir botun güvenilirliği daha olasıdır.

  1. İnsan-bot değişiminde, botun yetkinliğini aşan etkileşimlere girmesi durumunda sistem yönetiminin bir insana sorunsuz şekilde geçmesini sağlayın.

Botunuz insan kararı gerektirebilecek etkileşimlere girerse, bu noktada bir insan moderatöre sisteme müdahil olması için bir araç veya kolay erişim sağlayın.

  1. Botunuzu ilgili kültürel normlara saygı gösterecek ve yanlış kullanıma karşı korunacak şekilde tasarlayın.

Botların insan benzeri tutumları olabileceğinden, kullanıcılarla saygılı ve güvenli bir şekilde etkileşimde bulunması; yanlış ve kötüye kullanımı ele alan yerleşik güvenlik önlemlerine ve protokollere sahip olması özellikle önemlidir.

  1. Botunuzun güvenilir olduğundan emin olun.

Botunuzun gerçekleştirmeyi amaçladığı işlev için yeterince güvenilir olduğundan emin olun ve YZ sistemleri olasılıksal olduğundan her zaman doğru cevabı vermeyeceklerini daima göz önünde bulundurun.

  1. Botunuzun insanlara adil davrandığından emin olun.

YZ tabanlı sistemlerin mevcut toplumsal önyargıları sürdürme veya yeni önyargı oluşturma olasılığı, YZ’nin hızlı yaygınlaşması ile ilgili olarak belirlenen en önemli endişelerden biridir. Geliştirme ekipleri, botların tüm insanlara adil davranmasını sağlama konusuna dikkat etmelidir.

  1. Botunuzun kullanıcı gizliliğine saygı gösterdiğinden emin olun.

Gizlilikle ilgili hususlar botlar için özellikle önemlidir. İnsanlar, botlarla etkileşime geçtiğinde kendileri hakkında daha fazla bilgi paylaşabilirler. Ve elbette, botlar her şeyi hatırlayabilir. Tüm bunlar (ayrıca yasal gereksinimler), kullanıcı gizliliğine saygı gösterilmesi amacıyla botları bu temelde tasarlamanızı özellikle önemli hale getirir. Bu, botların nasıl çalıştığı ve botun kullanıcılara kişisel verileri üzerinde ne tür kontroller sunduğu da dahil olmak üzere botların veri toplama ve kullanımına yeterli şeffaflık kazandırmayı içerir.

  1. Botunuzun verileri güvenli bir şekilde işlediğinden emin olun.

Kullanıcılar, verilerinin güvenli bir şekilde işlenmesini bekleme hakkına sahiptir. Botunuzun işleyeceği veri türüne uygun en iyi güvenlik uygulamalarını izleyin.

  1. Botunuzun erişilebilir olduğundan emin olun.

Botlar ancak eğer insanlar için kapsayıcı ve erişilebilir olacak şekilde tasarlanmışlarsa herkese fayda sağlayabilir.

  1. Sorumluluğu kabul edin.

O gün gelecek olsa bile, şu an gerçekten bağımsız hareket edebilen botlardan çok uzaktayız. İnsanlar botların çalışmasından sorumludur.

 

Dokümanın orijinaline aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.microsoft.com/en-us/research/uploads/prod/2018/11/Bot_Guidelines_Nov_2018.pdf

Hesaplanan Gelecek: Yapay Zeka ve Toplumdaki Rolü

Hesaplanan Gelecek: Yapay Zeka ve Toplumdaki Rolü

 

 

 

Türü: Popüler Bilim

Yayın Sahibi: Microsoft Şirketi

Yayın Tarihi: 2018

 

 

 

Son 10 yılda teknolojide yaşanan gelişmeler, bizi daha akıllı ve üretken hale getirip, iletişim kurma, öğrenme, alışveriş yapma hatta oyun oynama şeklimizi değiştiriyor. Ve bu sadece bir başlangıç. Yapay zekanın gelişimi (YZ) eğitim ve sağlık hizmetlerini iyileştirmek, yoksullukla mücadele etmek ve daha sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için yeni fırsatlar yaratan sistemler oluşturuyor.

Microsoft da yeni yayınlanan kitabında, insanları merkeze yerleştirecek olan YZ destekli çözümlerin geliştirilmesi ve yerleştirilmesi için altı ilkenin temel oluşturması gerektiğine inanıyor: açıklık, güvenirlik, gizlilik ve güvenlik, kapsamlı olma, şeffaflık ve hesap verebilirlik.

Microsoft, yapay zekanın herkese daha iyi bir gelecek yaratmak için fırsatlar sağladığını düşünüyor. Kitapta da bu geleceğin farkına varmamız için, hükumetler, işletmeler, akademisyenler ve sivil toplumun güvenilir YZ sistemleri oluşturmada birlikte çalışması gerektiğini öneriyor.

Teknoloji öncüsünün geleceğe dair yapay zeka öngörülerini içeren bu kitabını konuya ilgi duyan herkesin okumasını tavsiye ediyorum.

Selin Çetin


Alıntı için :

Selin Cetin
"Hesaplanan Gelecek: Yapay Zeka ve Toplumdaki Rolü"
Hukuk & Robotik, Cumartesi Şubat 10th, 2018
https://robotic.legal/the-future-computed-artificial-intelligence-and-its-role-in-society/- 20/01/2021