Akıllar, Beyinler ve Programlar

 

Akıllar, Beyinler ve Programlar

 

çin odası deneyi ile ilgili görsel sonucu

 

John R. Searle

Felsefe Bölümü,

Kaliforniya Üniversitesi

 

 

 

 

Özet

 

“Bu makale, iki önermenin sonuçlarını görmeyi amaçlayan bir çalışma olarak düşünülebilir.(1) İnsanda (ve hayvanlarda) kasıtlılık, beynin nedensellik özellikleğinin bir ürünüdür. Bunun zihinsel süreçler ve beyin arasındaki nedensel ilişkilerle ilgili ampirik bir gerçek olduğunu varsayıyorum. Bu, belli beyin süreçlerinin kasıtlılık için yeterli olduğunu gösteriyor. (2) Bir bilgisayar programını taklit etmek, asla kendi başına yeterli bir kasıtlılık koşul değildir. Bu yazının ana argümanı, bu iddiayı kanıtlamaya yöneliktir. Argümanın şekli, bir insan etmeninin programa nasıl örnek teşkil ettiğini ve onun hala ilgili kasıtlılığa sahip olmadığını göstermektir. Bu iki önermenin aşağıdaki sonuçları söz konusudur. (3) Beynin kasıtlılık sürecini nasıl oluşturduğunu açıklamak, bunun bir bilgisayar programına örnek teşkil ettiği anlamına gelemez. Bu 1 ve 2’nin tam bir mantıksal sonucudur.(4) Kasıtlılık üretebilen herhangi bir mekanizma, beyninkilere eşit nedensel güçlere sahip olmalıdır. Bu, 1’in önemsiz bir sonucu olduğu anlamına gelir.(5) Tam anlamıyla yapay olarak kasıtlılık yaratmayı amaçlayan (güçlü yapay zeka) herhangi bir çalışma, sadece programların tasarlanmasıyla başarılı olamaz, bunun için insan beyninin nedensel güçlerini kopyalaması gerekecektir. Bu 2 ve 4’ten sonra gelir.

“Bir makine düşünebilir mi?” ile ilgili argüman, sadece düşünebilen bir makine için ileri sürülebilir, ve bunlar sadece çok özel türdeki makineler, yani beyine eşdeğer iç nedensel güçlere sahip makinelerdir. İşte bu yüzden güçlü yapay zeka bize düşünmeyle ilgili çok az şey söyler; çünkü bu sadece makinelerle değil, programlarla da ilgilidir ve hiçbir program kendi başına düşünme için yeterli değildir.”

 

Makale ile ilgili bağlatı adresini ve makalenin orijinali aşağıda bulabilirsiniz:

http://cogprints.org/7150/1/10.1.1.83.5248.pdf

 

Yapay Zeka ve Bilinçlilik

Yapay Zeka ve Bilinçlilik

 

Drew McDermott

Yale Üniversitesi

2007

 

 

Özet

“Bilinçlilik, yapay zekayla(YZ) daha az bağlantılıdır, çünkü bu alandaki araştırmacılar için diğer problemler daha ivedidir. Yine de,  zekanın tam bir bilişimsel teorisi için bilincin nasıl hesaba katılacağına dair  Dennett, Hofstadter, McCarthy, McDermott, Minsky, Perlis, Sloman, ve Smith gibi teorisyenlerden öneriler var. Bu kuramsal düşüncelerden bir teorik sentez taslağı çıkarabiliriz, buna göre bilinçlilik, bir sistemin, duyguları varmış gibi kendini biçimlendirmesi ve hür karar vermesiyle sahip olduğu bir niteliktir. Harnad ve Searle gibi eleştirmenler, bu ya da başka bir bilişimsel teoriyi a priori olarak yıkmayı başaramamışlardır; ancak Yapay Zeka görme, dil ve  hareket gibi zor problemlerin bilişimsel çözümünü bulmada başarılı olmadıkça veya olana kadar bu tür bir teori doğrulanamaz ya da çürütülemez.”

 

Makaleye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

http://www.cs.yale.edu/homes/dvm/papers/conscioushb.pdf


Alıntı için :

Selin Cetin
"Yapay Zeka ve Bilinçlilik"
Hukuk & Robotik, Friday October 20th, 2017
https://robotic.legal/artificial-intelligence-and-consciousness/- 28/05/2022