Yapay Zekanın Yasaya Göre Hesap Verebilirliği

Yapay Zekanın Yasaya Göre Hesap Verebilirliği

 

 

 

Finale Doshi-Velez & Mason Kortz

Harvard Üniversitesi

27 Kasım 2017

 

 

 

Özet

Yapay zeka veya “YZ” bulunan sistemlerin pek çok yerde kullanılması, bunların nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda artan bir ilgiye sebep oluyor. Bu açıdan yapay zekanın nasıl düzenleneceğine önem vermek gerekiyor. Yapay zeka, büyük miktarda veri sentezleme potansiyeline sahiptir; bu da, objektif karar vermeden otonom sürüş ve öngörülü faaliyet konularına kadar geniş bir yelpazede daha fazla kişiselleştirmeye ve hassasiyete neden oluyor. Buna göre, bizim yapay zekalarımız sağduyu mantığından eksik bir şekilde ilerliyor [McCarthy, 1960], ve bu nedenle yapay zekanın kasıtlı ve kasıtsız ortaya çıkan olumsuz sonuçları konusunda haklı kaygılar bulunuyor. [Bostrom, 2003, Amodei et al., 2016, Sculley et al., 2014].

YZ sistemlerinin sunduğu şeylerin avantajlarından faydalanırken, bir yandan onları nasıl sorumlu tutabiliriz? Bu çalışmada, şu konu üzerinde duruluyor: açıklama. YZ sistemlerini açıklamadaki yasal hakka ilişkin sorular, kısa bir süre önce AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nde tartışılmıştı[Goodman and Flaxman, 2016, Wachter et al., 2017a],bunun sonucunda, yapay zekanın sistemde var olduğunun ne zaman ve nasıl açıklanacağı konusunu dikkatle düşünmek, hesap verilebilirliğin zamanında geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Açıklama talebinin ne zaman olacağı konusundaki uygun seçimler, yapay zekanın olumsuz sonuçlarını önlemeye yardımcı olurken, kötü seçimler yapay zekayı sorumlu tutmak için başarısız olmakla kalmaz, aynı zamanda ihtiyaç duyulan yararlı sistemlerin gelişimine de engel olur.

Aşağıda, açıklama konusundaki mevcut toplumsal, ahlaki ve hukuksal normları gözden geçirdikten sonra, yasada halen aydınlatılması gereken diğer noktalara odaklanıyoruz. Açıklama talep edildiğinde, konuya dair farklı yaklaşımlar olduğu anlaşılıyor, ancak bunun yanında önemli tutarlılıklar da mevcut: örneğin açıklama istendiğinde, tipik olarak amaç, belirli girdi faktörlerinin, nihai karar veya sonucu etkileyip etkilemediğini ve nasıl etkilediğini bilmektir.

Bu tutarlılıklar, şu anki yasalar uyarınca insanlara gerekli olan, aydınlatması sağlanan yapay zekanın dikkate alınması gereken teknik hususlarını listelememize izin veriyor. YZ sistemlerinin karmaşık kara kutular şeklindeki popülerliğinin aksine, açıklama seviyesinin teknik olarak mümkün olduğunu fakat bazen pratik anlamda zahmetli olabileceğini tespit ettik- bunun yanında insanlar için basit sayılabilecek açıklamanın ise belli yönleri bulunuyor, ancak bunlar YZ sistemleri için zorlayıcı olabiliyor. Hukuk, bilgisayar ve bilişsel bilim uzmanlarının disiplinler arası bir ekibi olarak, şu an için, yapay zekanın, insanlarda olduğu gibi, benzer bir aydınlatma standardına tabi olmasını öneriyoruz; gelecekte ise muhtemelen YZ’yi farklı bir standarda tabi tutmak isteyeceğiz”

 

Makaleye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://cyber.harvard.edu/publications/2017/11/AIExplanation

Selin Cetin
"Yapay Zekanın Yasaya Göre Hesap Verebilirliği"
Hukuk & Robotik, Cumartesi Şubat 3rd, 2018
https://robotic.legal/yapay-zekanin-yasaya-gore-hesap-verebilirligi/- 20/01/2021

 

Sophia vatandaş olabilir mi?

Sophia Vatandaş Olabilir mi?

Geçtiğimiz günlerde medyada büyük yankı uyandıran bir olay gerçekleşti. Suudi Arabistan, Sophia isimli insansı bir robota vatandaşlık verdiğini açıkladı. Bu durum kimi çevrelerce heyecanla karşılasa da kimileri endişe ile izledi. Kuşkusuz bir robota vatandaşlık verilmiş olması hukuksal olarak bazı soruları da beraberinde getirdi. Bir robotun vatandaşlık hakkı ve buna bağlı olarak sorumlulukları olabilir mi?Bu soruyu cevaplayabilmek için öncelikle daha basit bir soruya cevap bulmalıyız: Bir robot hak sahibi olabilir mi? Hukuk dünyaya ikili bir gözlükle bakar: insan ve eşya. Ancak belirtmek gerekir ki modern hukuk sistemleri, hayvanların eşya statüsünde görülmemesi gerektiğine dair yaklaşımlar da içermektedir. Bununla birlikte, bizler birtakım hak ve yükümlülüklere insan olduğumuz için sahip oluruz. Bu kişiliğin analizi için başlangıç noktasıdır. F.Patrick Hubbard’a göre kişilik hakkı sahibi olabilmek için, bir varlığın: Çevresi ile iletişim kurma ve karmaşık düşünce yeteneği, hayat planını veya yaşam amacını elde etmek için endişe duyan ben olma duygusu ve diğer insanlarla karşılıklı kendi çıkarlarına dayalı bir toplulukta yaşama yeteneği olmalıdır.     1

Bunlara sahip olan bir varlık, kişi olarak muamele görme hakkına, en azında bir öncelik hakkına sahip olacaktır. Bakıldığında çevre ile etkileşim robotlar bakımından minimum gereklilik gibi gözükmektedir. Ayrıca Hubbard’ın belirttiği, ben olma duygusunu ve toplumda yaşama isteğini robotlara programlarla ne kadar ekleyebiliriz soruları şimdilik cevapsız duruyor. Bu bakımdan insan tarafından, yapay olarak üretilmiş robotlara kişilik bahşetmek de pek mümkün gözükmüyor.

Hukukun bir varlığa kişilik tanırken hangi kriterlere öncelik verdiğine ilişkin olarak, Chopra ve White ise şunları belirtiyor: Bilişsel görevler yerine getirme kapasitesi, parayı kontrol edebilme kapasitesi ve bilinç unsuru 2

Ancak bu yaklaşımlar eleştiriye açık noktalar içeriyor. Örneğin, bilişsel görevleri yerine getirmede yetersiz olabilen zihinsel engellilerin de kişiliğe sahip olması gibi. Bunun yanında hukuk düzeni, tüzel kişi gibi insanlar dışında bir kısım insan ve mal topluluklarını da kişi olarak görüyor ve insana has olanlar haricinde, onların da bir kısım hak ve borçlara ehil olabileceğini kabul ediyor.

Robotik alanındaki hızlı gelişmeler, yapay zekalı robotların da hukuken özne olabileceği fikrini ateşliyor. Bunun sonucu olarak, robotun hukuki kişiliği ile ilgili çeşitli tezler ortaya atılıyor. Yapay temsilci, elektronik kişilik, kölelik bunlardan bazıları. Doktrinde Calo’ un  belirttiği üzere, robotların ve yapay zekâ sistemlerinin insan ile eşya arasında yeni bir hukuk öznesi olarak düşünülmesi söz konusu olabilir. 3 Şüphesiz robotların hukuki statü olarak yerleştirileceği yer, onların sahip olacağı hakların ve sorumlulukların belirlenmesinde önemli rol oynayacaktır. Otonomlaşma seviyesi artan, kendi başına karar alıp uygulayan ve insan görünümlü olan robotlar söz konusu olduğunda, mülkiyet hakkına dayanarak kötü muameleye maruz kalmaması beklenecektir. Bu da bizi hayvan haklarında olduğu gibi saygıyla muamele görme hakkına götürebilir.

Peki bunların çok ötesinde, vatandaşlık hakkını bir robota verirken neye dayanılabilir? Burada kısaca vatandaşlık hakkına değinmek gerekir. Vatandaşlık, günümüzde ülkedeki hukuk düzeninin tanıdığı tüm haklardan yararlanan gerçek kişilerin durumunu ifade etmektedir.4 Ayrıca vatandaşlık hem hak hem de yükümlülükleri taşır. Örneğin bir robotun oy verme hakkı veya vergi verme yükümlülüğü olabilir mi? Bu bakımdan gerçek kişi diyemeyeceğimiz bir robot için ancak tabiiyet kavramını kullanabiliriz. Çünkü tabiiyet, bir kişi (gerçek veya tüzel kişi) veya şeyi (gemiler ve hava araçları)  devlete bağlayan hukuki ve/veya siyasi bağı ifade eder. Dolayısıyla yukarıda kişilik ile ilgili yaklaşımlardan da yola çıkarak bu sonuca ulaşabiliriz.5

Ayrıca vatandaşlık, toplumdaki bir statüdür. Genel olarak, belirli bir siyasi düzende yasal hakları olan bir kişiyi tanımlar ve her zaman bir dışlama unsuru içerir. Çünkü bazı insanlar vatandaş değildir. Suudi Arabistan’a baktığımızda, Sophia’nın çarşaf giymeden, yanında erkek olmadan sokağa çıkabilme hakkı var. Bunu robot olduğu için elde ettiğini söylersek iki argüman üretiriz:

  1. Robotun cinsiyeti olmak zorunda mı?
  2. Robotlar bazı insan gruplarından üstün olabilir mi?

Sonuç olarak, buna benzer hukuksal düzenlemelerin altında bazı politik sebeplerin yattığını da unutmamak gerekir. Veliaht prensin yapmak istediği açılımlar göz önüne alındığında, robotun kadın olarak tasarlanması hatta tasarımına saç eklenmemesi ve böyle bir varlığa “vatandaşlık” verilmesi toplumu bazı radikal yeniliklere hazırlamak için düşünülmüş olabilir. Ayrıca Prens, ülke ekonomisinin petrolün ötesine geçmesini istediği Vision 2030 adlı iddialı bir programı hazırlamış durumda. Bu program kapsamında amaç, gelişmiş üretim, biyoteknoloji, medya ve havayollarıyla dünyanın en iyi iş merkezini yaratmaktır. Bu gibi adımlar atılarak, yatırım yapmak isteyen şirketler ülkeye çekilmek isteniyor olabilir.6

Selin


Alıntı için :

Selin Cetin
"Sophia vatandaş olabilir mi?"
Hukuk & Robotik, Cuma Kasım 10th, 2017
https://robotic.legal/can-sophia-have-the-citizenship/- 20/01/2021