Yapay Zeka ve 2030’daki Yaşam

 

Yapay Zeka ve 2030’daki Yaşam

 

Özet

Yapay Zeka (YZ), insanların sinir sistemlerini ve bedenlerini algılama, öğrenme, akıl yürütme ve eyleme geçme yöntemlerinden esinlenen, ancak tipik olarak oldukça farklı şekilde çalışan bir bilim ve bir dizi hesaplama teknolojisidir. YZ’deki ilerleme oranı düzensiz ve öngörülemez olsa da, altmış yıl önceki başlangıcından bu yana önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Çoğunlukla akademik bir çalışma alanı olan YZ, yirmi birinci yüzyılda günlük yaşamda önemli bir etkiye sahip ana akım teknolojilerinden biri olmayı başarmıştır. Örneğin, bilgisayar vizyonu ve YZ planlaması, Hollywood’dan daha büyük bir eğlence sektörü olan video oyunlarını yönlendirmektedir. Sinir ağları olarak adlandırılan değişkenlerin katmanlı temsillerine dayanan bir makine öğrenimi formu olan derin öğrenme, telefonlarımızda ve mutfaklarımızda konuşma-anlama becerisini pratik hale getirdi ve algoritmaları, desen tanımaya dayalı bir dizi uygulamaya büyük ölçüde uygulanabilmekte. Doğal Dil İşleme (NLP), bilgi temsili ve akıl yürütme, bir makinenin Jeopardy şampiyonunu yenmesini sağladı ve Web aramalarına yeni bir güç kazandırdı.

Etkileyici olmanın yanında, bu teknolojiler özel görevlere de çok uygundur. Her bir uygulama tipik olarak yıllarca süren özel araştırma ve dikkatli, benzersiz bir yapı gerektirir. Benzer şekilde hedeflenen uygulamalarda, daha fazla otonom araç, sağlık teşhisi, hedeflenmiş tedaviler ve yaşlı bakımı için fiziksel yardım da dahil olmak üzere, YZ teknolojilerinin gelecekteki kullanımlarında önemli artışlar beklenebilir. Tüm dünyada tarım ve gıda işleme, karşılama merkezleri ve fabrikalar gibi genç işçileri çekmek için mücadele eden endüstrilerde de YZ ve robotik uygulanacaktır. Uçan dronlar, otonom kamyonlar veya merdivenlerden çıkıp ön kapıya kadar gidebilen robotlar sayesinde çevrimiçi satın alma işlemleri kolaylaşacaktır.

Bu rapor, Yapay Zekaya İlişkin 100 Yıllık Çalışmanın (AI 100) bir parçası olarak düzenli aralıklarla düzenlenecek bir serinin ilkidir. AI100 Daimi Komitesinin 2030 yılına kadar tipik bir Kuzey Amerika kentindeki muhtemel etkilerini dikkate almak için verilen karardan başlayarak, YZ ve diğer ilgili alanlardaki uzmanlardan oluşan 2015 Çalışma Paneli, dikkatlerini en çok göze çarpan sekiz alan üzerinde yoğunlaştırmıştır: ulaşım; servis robotları; sağlık hizmeti; eğitim; düşük kaynak toplulukları; kamu güvenliği ve güvenlik; istihdam, işyeri; ve eğlence. Bu alanların her birinde, rapor, geçtiğimiz on beş yılda kaydedilen ilerlemeyi yansıtıyor ve önümüzdeki on beş yıldaki gelişmeleri tahmin ediyor. Ortak bir araştırma kaynağı oluşturulmasına rağmen, her alan, güvenli ve güvenilir donanım yaratma(ulaşım ve servis robotları); insan uzmanlarla sorunsuz bir şekilde etkileşim kurma(sağlık hizmeti ve eğitim); kamunun güvenini sağlama zorluğu(düşük kaynaklı topluluklar, kamu güvenliği ve güvenlik), insanları marjinalleştirme korkusunu(istihdam ve işyeri); ayrıca toplumsal ve kişilerarası etkileşimleri azaltma riskini aşmanın zorluğu(eğitim) gibi etkilerde ve zorluklarda farklı bir YZ yansıtıyor. Rapor, Yapay Zeka’yı neyin oluşturduğuna dair bir görüşle başlıyor ve YZ ile ilgili izlenecek politikaya ilişkin tavsiyeler ile sonuçlanıyor. Bu öneriler arasında, yönetimle ilgili YZ konusunda teknik uzmanlık geliştirmek ve YZ sistemlerinin adalet, güvenlik, mahremiyet ve toplumsal etkilerini araştırmak için daha fazla kaynak ayırmak ve engelleri kaldırmak yer almaktadır.

Popüler basındaki YZ ile ilgili fantastik öngörülerin aksine, Çalışma Paneli, YZ’nin insanlığa karşı yakın bir tehdit oluşturduğu endişesi ile ilgili bir sebep bulamadı.Kendi kendini devam ettirebilen, uzun vadeli hedefleri ve amaçları olan hiçbir makine geliştirilmemiştir ve yakın gelecekte geliştirilmeleri muhtemel değildir. Bunun yerine, YZ’nin toplum ve ekonomimiz üzerindeki potansiyel olarak derin olumlu etkileriyle birlikte, gittikçe artan yararlı uygulamaları, bu raporun göz önünde bulundurduğu süre ile 2030 arasında ortaya çıkacaktır.Aynı zamanda, bu gelişmelerin birçoğu, ekonomiye ve topluma daha geniş çaplı yeni zorluklar getirdiği için, insan emeğinin nasıl artırıldığına veya YZ tarafından nasıl yer değiştirildiğine yönelik karışıklıklara neden olacaktır. Yakın dönemde yapılan uygulama tasarımı ve politika kararlarının, bu tür gelişmelerin doğası ve yönleri üzerinde uzun süreli etkilere sahip olması muhtemeldir, bu da YZ araştırmacıları, geliştiriciler, sosyal bilimciler için konuyu önemli kılıyor; ayrıca politika yapıcıların, YZ’nin ekonomik ve sosyal faydalarının toplum genelinde geniş bir biçimde paylaşılmasını sağlamak için mekanizmalarla yenilik yapma zorunluluğunu dengelemesi gerekiyor.Toplum, bu teknolojilere öncelikle korku ve şüphe ile yaklaşırsa, YZ’nin gelişimini yavaşlatan ya da onu yeraltına süren yanlışlıklar, YZ teknolojilerinin güvenliğini ve güvenilirliğini sağlama konusunda önemli çalışmaları engeller. Öte yandan, eğer toplum YZ’ye daha açık bir zihinle yaklaşırsa, bu alandan çıkan teknolojiler gelecek yıllarda toplumun daha iyi bir şekilde dönüşmesini sağlayabilir.

 

Peter Stone,  Texas at Austin Üniversitesi
Rodney Brooks, Rethink Robotics
Erik Brynjolfsson, MIT
Ryan Calo, Washington Üniversitesi
Oren Etzioni, Allen Institute for AI
Greg Hager, Johns Hopkins Üniversitesi
Julia Hirschberg, Columbia University
Shivaram Kalyanakrishnan, Indian Institute of Technology Bombay
Ece Kamar, Microsoft 
Sarit Kraus, Bar Ilan Üniversitesi
Kevin Leyton-Brown, British Columbia Üniversitesi
David Parkes, Harvard Üniversitesi
William Press, Texas at Austin Üniversitesi
AnnaLee (Anno) Saxenian, Berkeley Üniversitesi
Julie Shah, MIT
Milind Tambe, Southern California Üniversitesi
Astro Teller, X

 

Rapor ile ilgili bağlantı adresini aşağıda bulabilirsiniz:

https://ai100.stanford.edu/2016-report

 

2012 yılında Japonca eğitimim sonrasında hukuk fakültesine başladı. Jürging-Örkün-Putzar Rechtsanwalte (Almanya), Güler Hukuk Bürosu ve Ünsal & Gündüz Attorneys at Law' da staj yaptı. Japon dili sertifikası aldı. Ayrıca arabuluculuk- tahkim ve ceza hukuku gibi alanlarda sertifika programlarına katıldı.Bunların akabinde Bilişim ve Teknoloji Hukuku alanında yüksek lisans yapmaya başladı. Köksal & Partners hukuk bürosunda avukat olarak çalışmakta. Büyük bir merakla, robotlar, yapay zeka ve onların hukuksal durumları ve problemler ile ilgili çalışmalar yürütmekte. She studied law following herJapanese education on 2012. She fulfilled her internships in Jurging-Orkun-Putzar Rechtsanwalte(Germany), Guler Law Office and Unsal&Gunduz Attorney at Law . Also she has certificate of Japanese language and she has mediation and arbitration certificates and criminal law certificates from law workshops. Afterwards, she started the master program on information and technology law, at Istanbul Bilgi University. She works as a lawyer at Koksal & Partners law office. Her goal and ambition is the working in the field of Robotics, AI and their legal statutes and problems and exploring the relevant necessities where no women has ever gone before... Yazarın diğer yazıları için ayrıca bakınız: For further works of the author: https://bilgi.academia.edu/Selin%C3%87etin https://siberbulten.com/author/selin-cetin/