Yapay Zeka

 

İlgili resim

GÖRÜŞ

Avrupa Ekonomi ve Sosyal Komitesi 

Yapay Zeka- Yapay zekanın (dijital) tek pazar, üretim, tüketim, istihdam ve toplum üzerindeki sonuçları

31/05/2017

 

  1. Yapay zeka (YZ) şu anda bazı önemli gelişmeler yaratmakta ve hızlı bir şekilde toplumda uygulama kazanmaktadır. YZ pazarı yaklaşık 664 milyon ABD Doları tutarındadır ve 2025 yılına kadar 38,8 milyar dolara çıkması beklenmektedir. YZ’nin topluma hem olumlu hem de olumsuz bir etkisi olabileceği için, Avrupa Ekonomi ve Sosyal Komitesi (AESK), sadece teknik açıdan değil, aynı zamanda özellikle etik, güvenlik ve toplumsal açıdan da YZ’yi çevreleyen gelişmeleri yakından izlemeyi üstlenmiştir.
  2. Avrupa sivil toplumunun temsilcisi olarak, AESK önümüzdeki dönemde tüm ilgili paydaşların dahil olduğu: politika yapıcılar, endüstri, sosyal işbirlikçiler, tüketiciler, STK’lar, eğitim ve bakım kurumları, ve çeşitli disiplinlerden uzmanlar ve akademisyenler (YZ, güvenlik, etik, ekonomi, meslek bilimi, hukuk, davranış bilimi, psikoloji ve felsefe dahil)YZ konusunda kamuoyunda oluşan tartışmayı şekillendirecek, odaklayacak ve geliştirecektir. 
  3. Önemli olsa da, süper zeka ile ilgili tartışmalar şu anda baskındır ve bu, mevcut YZ uygulamalarının etkisi konusundaki tartışmayı gölgelemektedir. Bu nedenle, bu sürecin görevi ve amacı, diğer şeylerin yanı sıra, YZ’nin bilgisini arttırmak ve genişletmek ve böylelikle, en kötü durum senaryoları ve aşırı rölativizmden uzak, bilinçli ve dengeli bir tartışmaya girmektir. Bu bağlamda, AESK, insanlığın yararı için YZ’nin gelişimini teşvik etmeyi taahhüt edecektir. Bununla birlikte, bu sürecin önemli bir görevi ve amacı da, YZ’nin gelişimindeki ve çevresindeki yıkıcı etkileri iyi bir şekilde ve zamanında karşılayabilmek için bunların fark edilmesi, tanımlanması ve izlenmesidir. Bu, artan sürdürülebilir kalkınma ve YZ kullanımı ile ilgili olarak sosyal katılımın, güvenin ve desteğin artmasına yol açacaktır. (…)

 

Orijinal dokümana aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/artificial-intelligence

2012 yılında Japonca eğitimim sonrasında hukuk fakültesine başladı. Jürging-Örkün-Putzar Rechtsanwalte (Almanya), Güler Hukuk Bürosu ve Ünsal & Gündüz Attorneys at Law' da staj yaptı. Japon dili sertifikası aldı. Ayrıca arabuluculuk- tahkim ve ceza hukuku gibi alanlarda sertifika programlarına katıldı.Bunların akabinde Bilişim ve Teknoloji Hukuku alanında yüksek lisans yapmaya başladı. Köksal & Partners hukuk bürosunda avukat olarak çalışmakta. Büyük bir merakla, robotlar, yapay zeka ve onların hukuksal durumları ve problemler ile ilgili çalışmalar yürütmekte. She studied law following herJapanese education on 2012. She fulfilled her internships in Jurging-Orkun-Putzar Rechtsanwalte(Germany), Guler Law Office and Unsal&Gunduz Attorney at Law . Also she has certificate of Japanese language and she has mediation and arbitration certificates and criminal law certificates from law workshops. Afterwards, she started the master program on information and technology law, at Istanbul Bilgi University. She works as a lawyer at Koksal & Partners law office. Her goal and ambition is the working in the field of Robotics, AI and their legal statutes and problems and exploring the relevant necessities where no women has ever gone before... Yazarın diğer yazıları için ayrıca bakınız: For further works of the author: https://bilgi.academia.edu/Selin%C3%87etin https://siberbulten.com/author/selin-cetin/